Kategoria: Aktualności

30 kw. 2021

TV Skynet – nowe kanały i numeracja

Szanowni Państwo,
1. Informujemy, że od 25 maja 2021 r. oferta Telewizji Cyfrowej Skynet powiększy się o cztery nowe kanały:

redTOP TV HD – dostępny od pakietu Srebrnego
NASA TV – dostępny od pakietu Białego
TVP Dokument – dostępny od pakietu Białego
TVP Kobieta – dostępny od pakietu Białego

Dodatkowo do naszej oferty dołączą nowe kanały w jakości 4K UHD*:

wPolsce.pl 4K – dostępny od pakietu Srebrnego
NASA TV UHD 4K – dostępny od pakietu Białego
redTOP TV 4K – dostępny od pakietu Srebrnego

*aby odbierać kanały w jakości 4K koniecznej jest posiadanie odpowiedniego dekodera Skynet. Dekodery TVIP 4K są dostępne za dodatkową opłatą miesięczną (9zł z VAT).

2. W związku z udostępnieniem nowych kanałów jesteśmy zmuszeni dokonać małej korekty w numeracji kanałów, zgodnie z poniższą tabelą:

Nowy numer na liście: Nazwa kanału:
17 i 500 TVP 3 Warszawa
20 TVP Info
47 TVP Polonia
14 TVP Kultura
15 TVP Historia
28 TVP Rozrywka
29 i 302 TVP ABC
30 i 206 TVP Sport
31 Polsat news 2
160 TVN FABUŁA HD
352 HGTV HD
153 Polsat Seriale HD
265 FOKUS TV HD

3. Następujące kanały zmieniły swoje nazwy (zawartość nie uległa zmianie):

Domo+ i Kuchnia+ zmieniły nazwę na Canal+ Domo i Canal+ Kuchnia
Silver TV zmienił nazwę na Antena HD
VH1 Classic zmienił nazwę na MTV 80s

Aktualne listy kanałów są dostępne na stronie internetowej Skynet:
Aktualna lista kanałów

Jednocześnie zapewniamy, że wysokość Państwa opłat, zasady płatności, wykupione usługi oraz inne warunki świadczenia usług pozostają bez zmian.
Wszelkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian możecie Państwo uzyskać kontaktując się z naszym biurem obsługi klienta. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i dziękujemy za korzystanie z naszych Usług.


Z poważaniem,
Zespół Skynet.

29 kw. 2021

Zmiana numerów kont do opłat

Szanowni Państwo,

⚠️ Informujemy, że od maja 2021 📅, u części naszych Klientów zmieni się indywidualny numer konta do opłat 💵.

Ci z Państwa, którzy zostali objęci zmianą 📣, otrzymali wiadomość e-mail 📧. Zmieniony numer rachunku będzie widoczny na nowo wystawionych fakturach za usługi telekomunikacyjne📑. Będzie oznaczony adnotacją oraz zaznaczony na czerwono📌.

Prosimy o dokonywanie wpłat tylko na nowy, podany na fakturach numer rachunku bankowego i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Biurem – ☎️tel. 22 487 10 00 lub e-mail📧 biuro@skynet.net.plZ wyrazami szacunku,
Zespół Skynet

03 lut 2021

Nagrywanie kanałów z grupy TVP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3.02.2021 r., została wyłączona możliwość nagrywania kanałów z grupy TVP w usłudze Telewizji Światłowodowej. Nasz partner technologiczny – firma Evio – nie otrzymała zgody na nagrywanie od nadawcy – Telewizji Polskiej S.A. Nie znamy przyczyn tej decyzji, otrzymaliśmy tylko krótką informacje o wyłączeniu usług nieliniowych na ww. kanałach.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że funkcje dekodera: nagrywanie, pauzowanie, catchup, oglądanie od początku są usługami w okresie testowym i ich dostępność nie jest gwarantowana w umowie. Dostępność tych usług jest zmienna i uzależniona od udzielenia zgody nadawcy danego kanału oraz decyzji firmy Evio. 

Ze swojej strony przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Z wyrazami szacunku,
Zespół SKYNET
20 lis 2020

INFORMACJA o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa[1], zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem:

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

 • Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez eBOK, telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. przez eBOK, w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy).
 • W przypadku, gdy skorzystacie Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.
 • Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.
 • W przypadku, gdy umowa po upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.
 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.
 • Raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).
 • Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

 

W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

 

POSTANOWIENIA UMOWY ULEGAJĄCE ZMIANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu poszczególne postanowienia umów abonenckich, ulegające zmianie:

Postanowienia umowne dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej otrzymują następujące brzmienie:

Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone: 1) w formie pisemnej bądź  2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej. Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:

 1. wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@skynet.net.pl
 2. lub telefonicznie pod numerem: +48224871000

W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Dostawca Usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:

 1. wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
 2. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, abonent zobowiązany jest do kontaktu z BOK w celu wyjaśnienia sprawy. W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Dostawca Usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie – jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.

 

Postanowienia umowne, dotyczące przekształcenia umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, po upływie terminu, na jaki początkowo została zawarta zostaną uzupełnione o punkt o następującym brzmieniu:

Umowa Abonencka zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Dostawca Usług informuje Abonenta na trwałym nośniku:

 1. w formie PDF wysłany na adres e-mail wskazany w Umowie, lub
 2. na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,

o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej 3 dni przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony, w formie:

 1. e-mail na adres: biuro@skynet.net.pl
 2. na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Skynet.

W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu, w formie wskazanej w par. 4 pkt 6.

Postanowienia umowne dotyczące sposobów informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu usług, dostępnych w ramach wybranego pakietu taryfowego:

„W przypadku, gdy Umowa obejmuje świadczenie usług telefonii mobilnej, rozliczanych w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, Dostawca usług zapewnia Abonentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług”.

Jednocześnie zapewniamy, że wysokość Państwa opłat, zasady płatności, wykupione usługi oraz inne warunki świadczenia usług pozostają bez zmian.

 
Z wyrazami szacunku,

Zespół Skynet

 

[1] Zmiana w treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), zmieniających ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”.

 

30 cze 2020

Zmiany w ofercie TV Światłowodowej od 1.08.2020

 1. Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r. oferta Telewizji Światłowodowej (oferowanej przy współpracy z Evio) powiększyła się o dwa nowe kanały:
 • STUDIOMED TV – to pierwsza polska telewizja o zdrowiu i medycynie, skierowana do szerokiej widowni. Jej misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie leczenia i profilaktyki zdrowotnej. Kanał dostępny będzie w pakiecie Platinum.
 • FIGHTKLUB to unikalny, pierwszy w Polsce kanał w całości dedykowany sportom walki. Kanał nadaje bez przerw na reklamy, zapewniając widzom ogromną dawkę emocji. W ofercie Fightklubu znajdują się gale MMA, turnieje Grand Prix i Grand Slam w judo oraz imprezy kick-boxerskie. Kanał dostępny będzie w pakiecie Platinum.
 1. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż z przyczyn leżących po stronie nadawcy, od 01.08.2020 zakończy się emitowanie kanału Mango 24 (LCN 357). Nadawca stacji – Mango Media, poinformował o utracie zdolności nadawania sygnału telewizyjnego dla tego kanału.
  W związku z tym kanał Mango 24 zostanie usunięty z oferty Telewizji Światłowodowej.
 2. Przesunięcia kanałów pomiędzy pakietami od 1 sierpnia:

Lp.

Kanał:

Pakiet do 31 lipca

Pakiet od 1 sierpnia 

   LCN    

1.

Sportklub HD

OPTIMUM

PLATINUM

215

2.

Da Vinci HD

OPTIMUM/EXTRA HD

PLATINUM/EXTRA HD

312

3.

Stingray Djazz TV HD

SMART

PLATINUM

411

4.

Stingray Classica HD

SMART

PLATINUM

412

 

 1. Zmiana w jakości nadawania kanałów:

Lp.

Kanał:

do 31 lipca

od 1 sierpnia 

  LCN  

1.

Playboy TV

Wersja SD

Wersja HD

666

Informujemy że wszystkie powyższe zmiany i przesunięcia kanałów są wykonywane w ramach listy kanałów gwarantowanych.

Aktualne listy kanałów są dostępne na stronie internetowej Skynet pod adresem:

https://skynet.net.pl/strefa-abonenta/dokumenty-abonenckie/

12 kw. 2020

Promocja dla nauczycieli

Jesteś nauczycielem, który prowadzi zdalne lekcje dla swoich uczniów? Masz umowę na internet światłowodowy FTTH w Skynet? Jeżeli tak to  bezpłatnie podniesiemy Ci prędkość do 1Gbit/s. Promocja obowiązuje do końca roku szkolnego 19/20.  Aby skorzystać z promocji konieczne będzie:

  • kontakt z naszym biurem – biuro@skynet.net.pl lub tel. 22 487 10 00
  • przesłanie zaświadczenia o wykonywaniu pracy nauczyciela. 
02 kw. 2020

Odkodowane kanały

Jak Wam mija kwarantanna? Skynet robi wszystko, by dbać o Waszą rozrywkę w tych ciężkich dniach.
🎥Dostęp do kanałów telewizyjnych dla wszystkich, bez względu na posiadany pakiet, przedłużamy do końca kwietnia. 💥
*Cartoon Network HD i Boomerang HD będą odkodowane do 26.04.2020.

Sprawdź wszystkie  2️⃣2️⃣  kanały telewizyjne, z których możesz korzystać bez przerwy:

🦸‍♂️ Kolejna misja zakończona sukcesem! Przedłużamy dostęp do 30 kwietnia 2020! 🚀
Jak Wam mija kwarantanna? Skyman robi wszystko, by dbać o Waszą rozrywkę w tych ciężkich dniach. 🎥

Dostęp do kanałów telewizyjnych dla wszystkich, bez względu na posiadany pakiet, przedłużamy do końca kwietnia. 💥
*Cartoon Network HD i Boomerang HD będą odkodowane do 26.04.2020.

Sprawdź wszystkie  2️⃣2️⃣  kanały telewizyjne, z których możesz korzystać bez przerwy:

 Ale Kino+ HD nr kanału 150
 Sci Fi HD nr kanału 159
 13 Ulica HD nr kanału 160
 TVP HD nr kanału 174
 E! HD nr kanału 352
 Planete+ HD nr kanału 250
 Domo+ HD nr kanału 350
 Kuchnia+ HD nr kanału 351
 MiniMini+ HD nr kanału 300
 teleTOON+ HD nr kanału 301
 Disney Channel HD nr kanału 303
 Top Kids HD nr kanału 305
 Cartoon Network HD nr kanału 307
 Disney Junior nr kanału 308
 Disney XD nr kanału 309
 Boomerang HD nr kanału 311
 Baby TV nr kanału 313
 Duck TV nr kanału 315
 Polsat Jim Jam nr kanału 316
 Duck TV HD nr kanału 317
 TOP KIDS Jr HD nr kanału 318
 Disney Channel nr kanału 924

17 gru 2019

Zmiana adresu siedziby Skynet Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 grudnia 2019 r. zmianie uległy dane adresowe Skynet Sp. z o.o., aktualne dane to:

Skynet Sp. z o. o.
ul. Warszawska 410
05-082 Zielonki (gmina Stare Babice)

Jest to dotychczasowy adres naszego biura obsługi klienta i adres korespondencyjny.
Informujemy, że numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian.
Dotychczasowe adresy mailowe, podobnie jak numery telefonów, faksów, również nie ulegają zmianie.

Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji oraz wystawianie ewentualnych dokumentów tylko i wyłącznie na nowy adres Skynet.

11 lip 2019
grafika światłowód do domu

Łazy (Gmina Lesznowola) ulica Brylantowa już w tym miesiącu w zasięgu sieci światłowodowej Skynet

👉 Łazy (Gmina Lesznowola) ulica Brylantowa już w tym miesiącu w zasięgu sieci światłowodowej Skynet 🌎

A gdzie jeszcze jesteśmy:
Łazy ulice: Polna, Łączności, Słojewskiego, Rolna, Wrzosowa, Wiejska, Jasna.

Światłowodowy dostęp do najlepszych usług: Internetu, Telewizji, Telefonu.
https://skynet.net.pl/

Na Twojej ulicy jeszcze nas nie ma 😉 Zadzwoń lub napisz 📞📝a i Ciebie podłączymy.

Lesznowola (gmina)
Powiat Piaseczyński

15 kw. 2019

Obniżenie cen połączeń międzynarodowych i SMS-ów do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 roku ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 zostają obniżone ceny połączeń międzynarodowych i SMS-ów do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i  Liechtensteinu dla klientów indywidualnych (konsumentów) korzystających z telefonii komórkowej Skynet.

Zmiany wchodzą w życie w  dniu 15 maja 2019 r.

Konsekwencją wprowadzanych zmian jest:

 • obniżenie cen za połączenia międzynarodowe do UE, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu – do kwoty 0,81 zł (1 zł z VAT);
 • obniżenie cen SMS – ów  do UE, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu – do kwoty 0,25 zł (0,31 zł z VAT).

Szczegółowe zmiany znajdują się w Cennikach usług, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie
www.skynet.net.pl

Informujemy, że w razie braku akceptacji dla wprowadzonych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia zmian w życie. W razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy, Operatorowi przysługuje zwrot ulgi przyznanej w razie zawarcia umowy na czas określony, stosownie do brzmienia art. 60a ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Powiększ czcionkę
Kontrast