Informacje o Projekcie UE

Światłowodowa rewolucja w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Skynet Sp. z o.o. (wcześniej Skynet Sp. J. K. Skorupski, F. Bacciarelli) zrealizowała inwestycję rozbudowy sieci światłowodowej w Powiecie Warszawskim-Zachodnim. Rozbudowa sieci była realizowana przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach projektu „Rozbudowa sieci światłowodowej FTTH Skynet w powiecie warszawskim zachodnim”. Projekt ten zrealizowaliśmy w ramach Działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, co pozwoliło nam na objęcie zasięgiem sieci światłowodowej znacznej części Powiatu.
Łączna długość wybudowanych światłowodów to aż 93,5 km. Obserwując  rozwój  usług  elektronicznych,  nietrudno przewidzieć,  że  zapotrzebowanie  na  wysokiej  jakości szybkie łącza internetowe, telewizję cyfrową oraz usługi telefoniczne  będzie  narastało.  Jedyną,  właściwą technologią która to umożliwi jest technologia Fiber To The Home – FTTH ( światłowód do domu).

Kilka  lat  temu  do  swobodnego  korzystania  z  Internetu wystarczało  256 kbit/s.  Z  uwagi  na  to,  że  Internet  to dziś nie tylko  proste  strony  tekstowe  ale  też filmy,  muzyka,  rozmowy video  oraz  transmisje  na  żywo  w wysokiej  jakości, zapotrzebowanie  zwiększyło  się do  5–15 Mbit/s.  Można przypuszczać,  że  w  chwili upowszechnienia  się telewizji  3D, nowych usług typu Video on Demand w jakości HD i Internetu o  dużej przepustowości  zajdzie  potrzeba  doprowadzenia  do pojedynczego użytkownika pasma na poziomie 1 Gbit/s. Z punktu  widzenia  techniki  światłowodowej FTTH zapewnienie takiego  pasma  nie  stanowi już dzisiaj problemu, a dodatkowo światłowód Skynet doprowadzony bezpośrednio do Państwa domu zapewni całej rodzinie komfortowe korzystanie z Telewizji Cyfrowej oraz Telefonii.

Nazwa beneficjenta:            Skynet Sp. z o.o. (wcześniej Skynet Sp. J. K. Skorupski, F. Bacciarelli)
Nazwa projektu:                 „Rozbudowa sieci światłowodowej FTTH Skynet w powiecie warszawskim zachodnim”
Numer projektu:                  POIG.08.04.00-14-029/13
Wartość projektu:              5.267.631,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:    2.141.313,41 PLN
Okres realizacji:                 28.04.2014 – 31.10.2015

 

Powiększ czcionkę
Kontrast