Obsługa osób
niepełnosprawnych

Dbamy o Twój komfort

 1. Wejście do budynku Skynet sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 410 w Zielonkach znajduje się przy samym parkingu (jest możliwość podjechania samochodem pod same drzwi). Wejście dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nasi pracownicy służą pomocą gdy zajdzie taka potrzeba.
 2. Osoba niepełnosprawna, uzyskuje pomoc w Biurze Obsługi Klienta. Mieści się ono na parterze na przeciwko wejścia.
 3. Po zakończeniu obsługi pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 4. Każdy pracownik Skynet, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej tak aby ułatwić załatwienie sprawy. Jest także możliwość załatwienia spraw związanych z umową u Państwa w domu (nasz przedstawiciel przyjeżdża do Państwa we wspólnie ustalonym terminie).
 5. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna, zamierza skorzystać z tłumacza języka migowego, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być złożone w następujący sposób:
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Zielonkach
   telefonicznie przez osobę przybraną
  • pod nr 22 487 10 00
  • za pomocą faxu na nr 22 487 10 03,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@skynet.net.pl

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną i jest realizowana poprzez połączenie wideo z tłumaczem. Pomoc tłumacza jest dostępna w naszym BOK w dni powszednie od godziny 9:00 do 17:00. Po dokonaniu zgłoszenia Skynet sp. z o.o. zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Skynet poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

Wzory dokumentów abonenckich w formacie pdf znajdą Państwo tutaj .

Prosimy o kontakt z naszym biurem gdyby były potrzebne dokumenty w innym formacie, napisane inną czcionką lub w innej kolorystyce. Przygotujemy i prześlemy do Państwa wzory dokumentów, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.