Polityka
prywatności

Przetwarzanie danych
osobowych

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w innych uzasadnionych celach w tym w celach marketingowych, w celach windykacji nieopłaconych faktur za świadczone usługi czy w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie po 25 maja 2018 r. Skynet Sp. z o.o. Dane do kontaktu w zakresie, w jakim dotyczy to Państwa danych osobowych: Skynet Sp. z o.o. ul. Warszawska 410, 05-082 Warszawa, e-mail: biuro@skynet.net.pl, numer telefonu: 22 487 10 00

Dlaczego będziemy przetwarzać dane osobowe i przez jaki czas?

Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak:

 • złożenie zamówienia na usługę i weryfikację w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy;
 • wykonanie i realizacja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – przez czas trwania umowy;
 • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa prawo telekomunikacyjne, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, przepisy dotyczące wydatkowania środkami przyznanymi w ramach dotacji unijnych – przez czas wykonywania obowiązków;
 • cele marketingowe własnych usług i produktów – przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy, za Państwa zgodą, przez okres do dwóch lat;
 • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu możemy przekazać dane? Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych.

Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy:

 • firmie księgowej i podmiotom zapewniających obsługę prawną,
 • podmiotom zapewniającym usługę windykacyjną,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną/serwisową,
 • podmiotom, z pomocą (techniczną lub organizacyjną) których Administrator świadczy usługi na podstawie Umowy,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

Jakie mają Państwa prawa w stosunku do swoich danych?
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje również skarga do organu nadzorczego do spraw danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest :
w celu świadczenia usług – niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie lub spełnienia żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • w celu marketingu własnych usług i produktów – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • w celu windykacji – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • w celu marketingu własnych usług i produktów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – czyli z użyciem telefonu, kiedy zostanie wysłany SMS, z użyciem laptopa kiedy zostanie wysłany e-mail – na podstawie dobrowolnej zgody klienta,
 • w celu umieszczenia numeru w spisie abonentów – za zgodą klienta występującego z takim żądaniem.
 • w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych, danych generowanych i przechowywanych w sieci telekomunikacyjnej na potrzeby ich przekazywania odpowiednim organom państwowym czy danych związanych z reklamacjami usług po rozwiązaniu umowy a przed upływem terminu 12 miesięcy (łącznie tzw. „retencja danych”) – wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.

Jednocześnie, informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania umowy i świadczenia na Państwa rzecz usług. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty promocyjnej za pośrednictwem SMS czy wiadomości e-mail) jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje wyłącznie niemożność bieżącego zapoznania się z ofertami promocyjnymi usług Administratora.

Informacja o cookies

Polityka plików “cookies” serwisu skynet.net.pl

1.    Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.    Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a)    możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b)    dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c)    do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

       Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

       Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

       GoogleChrome:
 www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

       Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.