Informacje
o projekcie UE

Projekt UE 1

Światłowodowa rewolucja
w Powiecie Warszawskim
Zachodnim

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Skynet Sp. z o.o. (wcześniej Skynet Sp. J. K. Skorupski, F. Bacciarelli) zrealizowała inwestycję rozbudowy sieci światłowodowej w Powiecie Warszawskim-Zachodnim. Rozbudowa sieci była realizowana przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach projektu „Rozbudowa sieci światłowodowej FTTH Skynet w powiecie warszawskim zachodnim”. Projekt ten zrealizowaliśmy w ramach Działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, co pozwoliło nam na objęcie zasięgiem sieci światłowodowej znacznej części Powiatu.

Łączna długość wybudowanych światłowodów to aż 93,5 km. Obserwując rozwój usług elektronicznych, nietrudno przewidzieć, że zapotrzebowanie na wysokiej jakości szybkie łącza internetowe, telewizję cyfrową oraz usługi telefoniczne będzie narastało. Jedyną, właściwą technologią która to umożliwi jest technologia Fiber To The Home – FTTH ( światłowód do domu).

Kilka lat temu do swobodnego korzystania z Internetu wystarczało 256 kbit/s. Z uwagi na to, że Internet to dziś nie tylko proste strony tekstowe ale też filmy, muzyka, rozmowy video oraz transmisje na żywo w wysokiej jakości, zapotrzebowanie zwiększyło się do 5–15 Mbit/s. Można przypuszczać, że w chwili upowszechnienia się telewizji 3D, nowych usług typu Video on Demand w jakości HD i Internetu o dużej przepustowości zajdzie potrzeba doprowadzenia do pojedynczego użytkownika pasma na poziomie 1 Gbit/s.

Z punktu widzenia techniki światłowodowej FTTH zapewnienie takiego pasma nie stanowi już dzisiaj problemu, a dodatkowo światłowód Skynet doprowadzony bezpośrednio do Państwa domu zapewni całej rodzinie komfortowe korzystanie z Telewizji Cyfrowej oraz Telefonii.

Nazwa beneficjenta:
Skynet Sp. z o.o. (wcześniej Skynet Sp. J. K. Skorupski, F. Bacciarelli)

Nazwa projektu:
„Rozbudowa sieci światłowodowej FTTH Skynet w powiecie warszawskim zachodnim”Numer projektu: POIG.08.04.00-14-029/13

Wartość projektu: 5.267.631,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2.141.313,41 PLN

Okres realizacji: 28.04.2014 – 31.10.2015