PROJEKTY UE - Oferta Hurtowa

Oferta hurtowa dla operatorów telekomunikacyjnych jest w przygotowaniu i zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez UKE.

Projekty UE - Oferta Hurtowa 1